The joy of simple things.

Dave Gullett @davegullett